-

arrow left
arrow left

Revolutie in veiligheidstraining op de werkvloer met virtual reality

Revolutie in veiligheidstraining op de werkvloer met virtual reality

Oefenen in VR

Veiligheidstraining op het werk kan best een uitdagend onderwerp zijn voor bedrijven. Het is soms moeilijk om iedereen enthousiast te maken voor het inoefenen van veiligheidsprocedures. Tegelijkertijd willen organisaties ook objectief kunnen vaststellen of hun werknemers aan de interne veiligheidsnormen voldoen en de procedures kennen. Dat gebeurt vaak aan de hand van een reeks tests of quizjes. Het opstellen van opleidingen die zowel boeiend als informatief zijn, is een notoir moeilijke evenwichtsoefening. Dat is waarom Engie bij Poppr te rade ging voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve mogelijkheden voor veiligheidstraining in VR.

Een eerste testcase

Ons team ging aan de slag om een zogeheten Proof of Concept of POC te ontwikkelen voor de veiligheidstraining van Engie. Het belangrijkste doel: een nieuwe manier vinden om de LMRA-procedures blijvend aan het personeel aan te leren. De LMRA (voluit Last Minute Risk Assessment) is een korte laatste controle die werknemers uitvoeren voordat ze aan een specifieke taak of procedure beginnen. Typische uitdagingen daarbij zijn het scannen van de werkomgeving op mogelijke gevaren en het uitkiezen van de juiste PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) en gereedschap voor de uit te voeren taak.

Aandacht voor details: virtuele machinekamers

We leverden een applicatie op die voldeed aan de vele technische vereisten die komen kijken bij veiligheidsopleidingen in de industrie. Vanwege het bijzonder gespecialiseerde technische karakter van Engie’s bedrijfsactiviteiten, bleek de regelmatige communicatie en opvolging met de interne teams van Engie-specialisten van onschatbare waarde.

We gebruikten onze ervaring in geavanceerde fotogrammetrie om een nauwkeurig 3D-model te ontwerpen van het complexe machinepark dat in de VR-trainingssimulatie weergegeven moest worden. Na een fotoshoot ter plaatse bij Engie gingen we aan de slag met de beelden om een geometrische weergave te maken van de locatie. Die zou de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van de app.

Revolutie in veiligheidstraining op de werkvloer met virtual reality
Revolutie in veiligheidstraining op de werkvloer met virtual reality

Alle trainingsfases simuleren

Onze developers ontwikkelden een VR-applicatie die gebruikers eerst in een gesimuleerde planningsomgeving plaatst, klaar voor de LMRA. Vervolgens gaat de training over naar een gesimuleerde werkomgeving die een één-op-één replica is van hun echte werkplek. De simulatie concentreert zich op best practices op het gebied van veiligheid en leert werknemers om potentiële gevaren in de werkomgeving te herkennen, zoals defecte apparatuur of afwijkende waarden op instrumenten.

Personeel wordt aangemoedigd om mogelijke risico’s te melden aan het management met behulp van de heads-up display of HUD. Daarna volgt een korte simulatie van het eigenlijke werk. Wie een gevaar in de virtuele training niet correct heeft opgemerkt, zal een simulatie van een arbeidsongeval voorgeschoteld krijgen. Het belangrijkste doel daarvan is het creëren van een schokeffect, om zo veilig gedrag op de werkvloer aan te moedigen. Dat is bijzonder effectief, dankzij de kracht van de rechtstreekse stimulus-respons in VR. De toevoeging van een totaalscore aan het einde van de simulatie voegt tot slot een spelelement toe aan een fundamenteel complexe trainingssituatie.

Revolutie in veiligheidstraining op de werkvloer met virtual reality

Verder groeien met VR

Het oorspronkelijke Proof of Concept dat we voor Engie ontwikkelden, fungeert als schaalbare basis voor de verdere ontwikkeling van het trainingsplatform. De VR-omgeving zal met extra oefeningen en situaties worden uitgebreid naarmate de feedback van testgebruikers groeit. Het platform stelt technisch personeel in staat om z’n vaardigheden te oefenen in een immersive visuele omgeving, wat op zijn beurt zorgt voor hogere efficiëntie en een lager kostenplaatje.

Sleutelvoordelen van de nieuwe virtuele veiligheidsopleiding van Engie:

  • Gebouwd op maat van de echte werkomgeving.
  • Geschikt voor verschillende leerstijlen, zodat medewerkers dingen makkelijker onthouden.
  • Learning by doing zorgt voor aantrekkelijkere training.

Volgens onderzoek van Frontcore zorgen VR-leermethodes voor een retentiepercentage van wel 75%, terwijl klassieke leermethodes voor bedrijven - zoals lezingen en handboeken - blijven hangen op een magere 5 tot 10%.

let's make great work together

Neem contact op Neem contact op