x sluiten

JAVA Foodservice

Welkom

 • Hallo, ik ben Wim Claes, CEO van JAVA. Maar vandaag ben ik uw gids doorheen ons bedrijf.
 • Volg de pijltjes en maak een virtuele tour doorheen JAVA.
 • Klik op de informatie knoppen om meer te weten te komen over ons bedrijf en zijn processen.
 • Ik wens u een fijne rondleiding.

JAVA Foodservice

Bienvenue chez JAVA

 • Je suis Wim Claes, CEO de JAVA Foodservice. Mais aujourd’hui, je serai votre guide dans notre entreprise familiale.
 • Suivez les flèches et effectuez un tour virtuel dans notre entreprise.
 • Cliquez sur les boutons d’information pour en savoir plus sur JAVA et ses processus.

JAVA Foodservice
Ondersteunende tools

Over JAVA Online

 • JAVA Foodservice stelt u via een online bestelplatform alle informatie ter beschikking over de producten die u zoekt. JAVA Online is de e-shop voor onze klanten.
  Een gebruiksvriendelijke interface en een krachtige zoekrobot begeleiden u bij opzoekingen en raadplegingen van allerlei informatie over ons assortiment food- en non-foodartikelen. Met JAVA Online zijn wij dus 24 uur op 24 bereikbaar voor u.
 • Module JAVA Online

Logistiek en traceerbaardheid

 • De vraag naar een kostenefficiënt voorraadbeheer en de zeer strenge traceerbaarheidseisen vergen veel administratief werk van de keukenbeheerders.
  Om hen te helpen kostbare tijd te winnen, biedt JAVA een zeer performant, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar traceerbaarheids- en stockbeheerprogramma aan dat de kok heel wat tijd bespaart.
 • Module logistiek en traceerbaarheid

JAVA Foodservice
Outils de soutien

Module JAVA Online

 • JAVA Foodservice met à votre disposition, sur une plate-forme de commande en ligne, toutes les informations concernant les produits que vous recherchez. JAVA Online est l’e-shop pour nos clients.
  Une interface conviviale et un puissant moteur de recherche vous guident dans vos recherches et consultations de toutes sortes d'informations sur notre assortiment d’articles food et non-food. Avec JAVA Online, nous sommes accessibles 24 heures sur 24 pour vous.
 • Module JAVA Online

Module logistique et traçabilité

 • La nécessité d’assurer une gestion de stock rentable et de respecter les conditions très strictes en matière de traçabilité demandent beaucoup de travail administratif aux gestionnaires de cuisine.
  Pour les aider à gagner un temps précieux, JAVA propose un programme de traçabilité et de gestion de stock fiable et facile d'utilisation qui permet au chef de gagner beaucoup de temps.
 • Module logistique et traçabilité

JAVA Foodservice
Ondersteunende tools

Temperatuurbeheer

 • Met deze module kunt u online de temperatuur opvolgen waar en wanneer u dat wenst. Bovendien krijgt u in geval van belangrijke afwijkingen meteen alarm op uw mobiele telefoon zodat u geen enkel defect mist. De meetpunten (koelruimte, diepvriesruimte, magazijn, ...) worden voorzien van sensoren die voortdurend de temperatuur registreren.
 • Module temperatuurbeheer

MenuPlus

 • Een chef van nu is niet meer de chef van vroeger, die enkel achter het fornuis stond. Nu moeten zij kunnen omgaan met administratief werk, medewerkers, foodcost, koken, .... Daarom heeft JAVA een nieuwe tool ontwikkeld die een grote hulp zal betekenen voor de chef van vandaag.
 • Module MenuPlus: online menuplanning
 • Bekijk video

JAVA Foodservice
Outils de soutien

Module Gestion de la Température

 • Ce module vous permet de suivre la température en ligne, où et quand vous le souhaitez. En cas d’écart anormal, le système vous envoie une alarme sur votre téléphone mobile, pour qu'aucun problème ne vous échappe. Les points de mesure (réfrigérateur, congélateur, magasin,...) sont équipés de capteurs qui enregistrent en permanence la température
 • Module Gestion de la Température

Module MenuPlus: planning de menu en ligne

 • Le chef d'aujourd’hui ne reste pas constamment derrière ses fourneaux, comme celui d'hier. À présent, le chef doit s'occuper de son administration, de ses collaborateurs, du foodcost, de la cuisine,... C’est pourquoi JAVA a développé un nouvel outil qui peut considérablement aider le chef contemporain.
 • Module MenuPlus: planning de menu en ligne
 • Voir le video

JAVA Foodservice
Assortiment

Van A tot Z

 • JAVA Foodservice biedt een menudekkend assortiment aan met meer dan 15.000 food- en non-foodartikelen. Zowel de bekende A-merken als budgetmerken zijn vertegenwoordigd.

Het assortiment bestaat uit:

 • ultraverse producten
 • JAVA koffie en toebehoren
 • koffietoestellen
 • fairtrade-, bio-, streekproducten (duurzame producten)
 • diepgevroren producten
 • convenience
 • specialiteiten
 • dieetproducten
 • droge voeding
 • kant-en-klare bereidingen
 • non-foodproducten (materiaal, borden, bestek, glazen, servetten, ...)
 • bekijk het volledige assortiment

Rico PROFESSIONAL

 • Focus op prijs én kwaliteit
 • Onder ons huismerk bieden wij onze klanten binnen bepaalde categorieën een betrouwbaar gamma kwaliteitsproducten aan een scherpe prijs.
 • koffietoestellen
 • Bekijk het assortiment

JAVA Foodservice
Assortiment

Gamme: de A à Z

 • JAVA Foodservice vous propose un assortiment complet pour composer vos menus, avec plus de 15.000 articles food et non-food. Y sont représentées aussi bien les grandes marques connues que les marques budget.

L’assortiment est composé de:

 • surgelés
 • aliments secs
 • produits (ultra)frais
 • produits de régime
 • produits non-food
 • appareils
 • café JAVA et accessoires
 • Consultez nos pages partenaires pour plus d’informations à propos de nos fournisseurs.

JAVA Foodservice

Order pickers

 • 70 order pickers zorgen ervoor dat de bestellingen die u plaatst correct en op tijd worden geleverd. Dit gebeurt aan de hand van een voice picking systeem dewelke hen helpt de correcte producten voor u klaar te zetten.

JAVA Foodservice

Order pickers

 • 70 order pickers veillent à ce que les commandes que vous passez soient livrées correctement et à temps, à l’aide d’un système de voice picking qui les aide à préparer les bons produits pour vous.

JAVA Foodservice

Rolcontainers

 • Vroeger vervoerden we onze producten in rolcontainers met twee zijhekken en werden alle rolcontainers ingewikkeld in folie. Sinds enige tijd gebruiken we bij JAVA rolcontainers met 4 zijhekken welke we niet meer hoeven in te wikkelen met folie. Zo sparen we geld en tijd uit, want we moeten geen plasticfolie meer aankopen en de producten zijn veel sneller in en uitgepakt.

Voordelen voor u als klant:

 • Minder afval
 • Tijdswinst omdat de rolcontainers niet uitgepakt moeten worden
 • Geen gebruik van plasticfolie, dus veel duurzamer

Er zijn ook voordelen bij JAVA:

 • Er wordt tijd gewonnen omdat de containers niet ingepakt moeten worden
 • Er is geen plaatsverlies in de vrachtwagen door de 2 extra dunne & makkelijk hanteerbare kophekken

JAVA Foodservice

Emballage durable

 • Actuellement, nous transportons nos produits dans des roll containers avec deux parois, qui sont tous enveloppés dans du film plastique. À l’avenir, nous utiliserons des roll containers avec 4 parois, qui ne devront plus être enveloppés dans du film. Nous économiserons ainsi du temps et de l’argent, car nous ne devrons plus acheter de film plastique et les produits pourront être emballés et déballés beaucoup plus rapidement.

JAVA Foodservice

Verlichting

 • JAVA vervangt de verlichting in de gekoelde magazijnen stelselmatig door ledverlichting. Dit type verlichting verbruikt veel minder energie en produceert veel minder warmte, wat zeker belangrijk is in een gekoeld magazijn

JAVA Foodservice

Éclairage durable

 • Nous avons remplacé systématiquement l’éclairage dans les magasins réfrigérés par des LEDs. Ce type d’éclairage consomme beaucoup moins d’énergie et produit beaucoup moins de chaleur, ce qui est très important dans un magasin réfrigéré.

JAVA Foodservice

Groene stroom

 • Sinds 2012: Alle stroom die JAVA gebruikt, is afkomstig uit hernieuwbare bronnen.
 • Diepvriesruimte met een gemiddelde temperatuur
  van -18 °C
 • LED-verlichting met bewegingssensoren

JAVA Foodservice

Politique de l’energie

 • Toute l’électricité qu’utilise JAVA est issue de sources renouvelables!

JAVA Foodservice

Team

 • JAVA is vooral bekend als koffiebranderij, maar doorheen de jaren heeft het bedrijf zich meer dan eens geherpositioneerd als antwoord op de veranderende markt. Vandaag is JAVA een sterk groeiend bedrijf dat zich als foodservicedistributeur profileert.
  Wij leveren het totale pakket food- en non-foodproducten aan ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, scholen, bedrijfsrestaurants, hotels, traiteurs, pretparken en nog vele andere types grootkeukens.

Onze sterke punten zijn:

 • de zeer hoge servicegraad
 • het enorme assortiment
 • de hoge klantgerichtheid
 • JAVA is bovendien ISO 22000-gecertificeerd en draagt voedselveiligheid, wettelijkheid, kwaliteit, kostenbeheersing en duurzaamheid hoog in het vaandel.
 • Werken bij JAVA

JAVA Foodservice

Travailler pour JAVA

 • En tant que torréfacteur et acteur important sur le marché du food service institutionnel national, qui occupe entretemps plus de 300 collaborateurs, nous fournissons un assortiment total de produits food et non-food aux hôpitaux, homes pour personnes âgées, écoles, restaurants d’entreprise, traiteurs et chaînes commerciales. Nos points forts sont le niveau de service très élevé, l’assortiment répondant aux besoins et l’orientation client très marquée.
 • JAVA n’a pas oublié ses racines. En tant qu’entreprise familiale qui, depuis 1935, torréfie son café sous sa propre marque, nous accordons aujourd’hui, au sein d’une petite organisation à part, une attention particulière à la production et à la vente de nos cafés de choix. Récemment, The JAVA Coffee Company a pu inaugurer notre torréfaction flambant neuve et l’Experience Center attenant, situés à Rotselaar.
 • Pour nous aider à réaliser cette nouvelle impulsion, nous souhaitons renforcer notre équipe.

JAVA Foodservice

JAVA vrachtwagens

 • In de toekomst willen we onze 50 vrachtwagens niet meer op diesel maar op CNG (‘compressed natural gas’, nvdr) laten rijden. Daarnaast willen we onze chauffeurs opleiden om zuiniger te rijden en plaatsen we dakspoilers op de vrachtwagens, zodat de windweerstand vermindert. Het uiteindelijke doel van al deze groene voornemens? Onze CO2 -uitstoot met 20 % verminderen binnen een tijdspanne van vijf jaar!
 • Eigen wagenpark met eigen chauffeurs
 • Ecodrivecursus voor alle chauffeurs
 • Truck veilig label
 • Lean & Green Award.
 • 20% minder CO2 tegen 2017 door tal van acties, onder andere d.m.v. spoilers en omschakeling van diesel naar CNG

JAVA Foodservice

Transport durable

 • Dans le futur, nos 45 camions ne rouleront plus au diesel, mais que CNG (‘compressed natural gas’, ndlr). Nous allons également former nos chauffeurs afin qu’ils adoptent une conduite plus économique et placerons des spoilers de toit sur le camions pour réduire leur résistance au vent. Le but ultime de toutes ces résolutions vertes ? Réduire nos émissions de CO2 de 20 % en cinq ans !