Kan elke fotograaf een Google bedrijfsfoto maken?

Posted on

Nee. Enkel gecertificeerde Google-fotografen en bureaus krijgen toegang tot de Google-software. Voor Google Bedrijfsfoto’s wordt de Google Street View-technologie gebruikt. We werken dus rechtstreeks op de Google software, waardoor we je bedrijf zeer snel goed kunnen positioneren in Google.

Alle medewerkers van Poppr hebben de Google-training en het examen met glans afgelegd. Daarenboven werken we met nog hogere kwaliteitsstandaarden dan zoals die worden opgelegd door Google.

Nog hogere kwaliteit zijn de Premium virtual tours. Elke premium virtual tour is een montage van 110 hi-res beelden. De montage zelf  is een ingewikkeld proces waarbij een heel aantal specifieke programma’s worden gebruikt. De super HDR kwaliteit hebben we verkregen door  dit product sinds 2007 te perfectioneren tot wat het nu is.

Reacties